DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

Jesus valgte ikke de skarpeste knive i skuffen?

1 feb. 2023

Hvis du skulle samle en flok mennesker, du skulle oplære så de kunne viderebringe dit budskab til hele verden. Så de ville blive husket og efterlevet langt ind i fremtiden. Hvordan ville du så udvælge dem?

Du ville lave en stillingsbeskrivelse, og så ville du sætte en annonce i avisen og så udvælge de bedste. Sikkert nogle der har vist gode resultater som iværksættere, undervisere, folk med et CV der imponerer?

Du ville se på firmaer der har overlevet generationer og se hvad ledelserne her har gjort for at lykkes med at holde gang i hjulene. Hvordan har de lykkedes at takle generationskløfterne?

Hvordan er det lykkedes for Jesus at udvælge 12 personer, der fulgte ham i 3 år, og har sat spor i historien helt op til i dag? Han valgte helt almindelige mennesker, der så har holdt liv i budskabet i mere end 2000 år?

Guds måde at agere på, er så fjern fra vores logik. For at vise, at han er Gud, bruger han de mest ulogiske metoder, set med menneskelige øjne.

Hele bibelen bygger på, for os, så fremmede metoder, så ingen mennesker kan tage æren for noget af det der er sket. Gud lader sig ikke regne ud.

Jesus startede sit liv på den mest ulogiske måde. Ingen kongelig hed, eller kongelig familie. Voksede op i en By, der intet godt kunne tilskrives.

Han voksede op i ubemærkethed, indtil hans tid var inde. Jesus vidste at han kun havde 3 år til at sælge sit budskab, og få det stadfæstet for fremtiden. Han burde være stresset og opgive og sige. Det kan jeg ikke nå.

Jesus kaldte 12 mænd, som Han specielt kaldte til at følge sig, og blive oplært i hans lære og senere udsendt til at sprede det glade budskab om frelsen i Jesus. Det var helt almindelige mennesker, og ingen af dem havde speciel høj status i samfundet og ingen åndelig autoritet i sig selv.

De 12

Det var først 4 fiskere: Simon Peter og hans bror Andreas samt Jakob og hans bror Johannes. Derudover var det Filip, som også førte Bartholomæus til Jesus. Det var Matthæus, som var skatteopkræver, før Jesus kaldte ham. Så var der Thomas og Jakob, Alfæus’ søn, Simon kaldet zeloten el. Kana´anæer, og Judas, søn af Jakob. Endelig var der så Judas Iskariot, som senere skulle forråde Jesus.

Det er kun få af disciplene, vi hører så meget om, at vi kan danne os et billede af deres karakter og baggrund.

Disciplene var valgt blandt helt almindelige mennesker, så vi helt almindelige mennesker kan identificere os med dem, og spejle os i deres enfoldighed og menneskelige reaktioner og spørgsmål til Jesus, som vi ikke ville turde spørge om for ikke at virke dumme. Der var en skatteopkræver, som havde forrådt sit folk og arbejdede for romerne. Der var en frihedskæmper, der glædede sig til at Jesus skulle rejse en hær og smide romerne ud. Tordensønnerne, der hvis de fik lov ville kalde ild ned fra himmelen over dem der ikke ville høre efter. Judas, der stod for pengene, og af og til stak lidt til side til sig selv.

Med det CV på disciplene burde Farisæerne (De jødiske lærere) ikke frygte Jesus og hans lille flok. Men det gjorde de. Det faldt dem stærkt for brystet, at Folket gerne ville hører på Jesus. Se Hans indflydelse på mennesker, der blev helbredt, udfriet for dæmoner, og følte sig elskede og tilgivne. Farisæerne fokuserede på overholdelse af loven, som de ikke selv kunne overholde, mens Jesus fokuserede på at vise Guds ubetingede kærlighed til sit skaberværk, hvor mennesket er en central brik.

Efter Jesu død og opstandelse, mistede disciplene modet og levede livet bag låste døre. Indtil Helligånden kom med kraft og udstyrede dem med mod til at gå ud med det budskab som Jesus havde givet dem. Jesus udvalgte selv erstatningen for Judas, der jo havde forrådt Jesus. Igen det mest usandsynlige valg. Den værste af dem alle. Saulus, der forfulgte de kristne med ønsket og målet at slå dem ihjel. Blev valgt og omvendt.

Budskabet bredte sig stærkt på trods af de helt umulige odds. Intet menneske kan tage æren. Sandsynligheden set med menneskelige øjne er nul.

Kun Gud kan tage æren for udbredelsen. Han har en plan, og den holder

Hilsen
HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk