DAGENS ORD: ”I fred kan jeg lægge mig og sove, for kun du, Herre, lader mig bo i tryghed.” Salme 4:9

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Hans Fhær Larsen

Netpræst

Hans Fhær Larsen, Netpræst, formand netkirken
Græsted Frikirke

Mail: hans.fhaer@gmail.com

 

At tale med Gud ansigt til ansigt som Moses gjorde

16 feb. 2024

At tale med Gud ansigt til ansigt som Moses gjorde.
2 mos 33:11
Inde i teltet talte Herren med Moses ansigt til ansigt, som når to venner taler sammen…

I 1 mos 18. Har Abraham et personligt møde med Gud, hvor han får at vide at Sara skal føde en søn, og en drøftelse omkring muligheden for at redde Sodoma og Gomorra

Tænk at tale med skaberen af alt, som ven og ven imellem.


Hvis jeg fik besøg af Gud havde jeg nok en del spørgsmål jeg gerne ville tale med Ham om. Universets storhed, krige på jorden, slutningen og evigheden, og måske et lille mirakel. Men Jeg kan godt se, at når Gud taler, så er det ham der sætter dagsordenen, og fortæller hvad han har på hjerte. Han ved hvad der er af betydning for hans skaberværk. Og han kender vores hjerter og motiver.

Gud ændrede dagsordnen og måden at kommunikere med os på. Ved at sende sin søn Jesus til jorden. Her var han fuldt menneske, og vi kunne snakke direkte med ham. Efter hans liv på jorden sendte han sin Hellige ånd, der lagde hans tanker i vores hjerter, så vi kendte hans vilje i hjertet. Menneskene kunne kommunikere med Jesus som mand og mand imellem, men vi gjorde det ikke. Vi ville diskutere.

I Markus 8:11-12
Her kommer nogle farisæere for at ”diskutere” med Jesus. De har en dagsorden om at sætte Jesus på prøve. Det får de ikke noget ud af, de er gennemskuet og bliver sat til vægs. ”Visse mennesker forlanger tegn og undere, før de vil tro. Men det siger jeg jer siger Jesus: ”Sådanne mennesker får ikke noget tegn at se!”

Det er jo også svært at stille spørgsmål til en skaber, hvor jeg ikke forstår en snus af hvordan det hele hænger sammen. Jeg kan godt se at mit fokus drejer sig om min lille verden omkring min navle. Mens der er omkring 8 milliarder andre med hver deres navlebeskuende ønsker. Der er et ufatteligt univers, som ikke engang videnskaben kan fatte. Hver gang de tror de har fundet ud af noget, må de skrive bøgerne om, for så har nogen andre vist en anden sammenhæng. Den ufattelige fine balance mellem dyr, planter, klima og os, er så kompliceret at det ikke lader sig regne ud.

I det nye testamente er der mange der taler med Gud i form af Jesus. Det er tydeligt at Jesus gennemskuer bagtanker og skjulte dagsordner.

I dag, hvor vi er efterladt med bibelen, Helligånden i vores hjerter, er kommunikationen med Gud stadig en mulighed. Han åbenbarer sig af og til for mennesker og taler direkte. Så har vi muligheden for at tale med Ham i bøn, gennem åbenbaringer gennem bibelen.

Personligt har jeg stor glæde af at tale med Gud gennem bibelen, samtale igennem bøn og i stilheden høre hans stemme. At gå ud i naturen og nyd Guds storhed i Hans skaberværk, der er et vidnesbyrd om hans eksistens og storhed.

Jeg har det lidt som Elias i 1. kong. 19:11-, hvor Gud taler til Elias fra den stille vind. Larm som storm, jordskælv og ild var Gud ikke i. Han var i den stille vind.

Som Jesus mødte sin Far Gud i stilheden når han gik op i bjergene eller ud i ørkenen for at bede/tale med sin Far. Sådan har jeg det også når jeg skal tale med min Far i himmelen. Stilheden og naturen

Gud elsker os og vil rigtig gerne tale med os og høre hvad vi har på hjerte. Men kom med et ærligt hjerte. Han gider ikke at blive sat på prøve.

Hilsen HansBibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk