DAGENS ORD: ”Hvis altså Sønnen får gjort jer frie, skal I være virkelig frie.” Johannes 8:36

[ Forrige ] [ Til prædikensamlingen ] [ Næste ]

Ivan L. Jakobsen

Netpræst

Ivan L. Jakobsen, Tidligere sognepræst
Netkirken

Mail: ivanljakobsen@gmail.com

 

Krigs- og krisetider er Bedetider

16 apr. 2024

Det er selvfølgelig ikke kun krigs- og krisetider, der er bedetid. Det er enhver tid.

Men netop i krigs- og krisetider er der ekstra grund til at bede til Gud. Både for krigens direkte ofre og for deres pårørende, uanset hvor og hvem, de er.

Og så er der ekstra grund til at bede for denne verdens ledere, at Gud må give dem visdom til at lede med visdom, ret og retfærdighed, uanset hvor og hvem, de er.


Og så er der ekstra grund til at takke Gud for, at vi her hos os har kunnet leve I fred i næsten 80 år. Det er formentlig aldrig sket før i Danmarks historie.


Og så er der ekstra grund til at bede for dem, der rejst ud fra Danmark - og andre lande - for at skabe fred, lindre nød og fortælle om Guds kærlighed.
Den kærlighed, der ikke på nogen måde er pladderromantik, men viste sig i, at:


Således elskede Gud verden, at Han gav sin Enbårne Søn, for at enhver, som tror på Ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv.
For Gud sendte ikke sin Søn til verden, for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved Ham.
(Jesu ord i Johannes evangeliet kapitel 3 vers 16-17)

Guds ønske er stadig, gennem tro på Jesus og med Helligåndens hjælp at frelse os.


Vi må tro, at Jesus Kristus har ryddet en vej gennem ødelæggelse og død.

Det gjorde Han i Langfredagens mørke ved at blive på korset i ufattelige lidelser. Det gjorde Han på trods af nogle med-dødsdømte og tilskueres opfordring til, at Han skulle frelse ig selv ved at stige ned af korset. Jesus Kristus blev midt i lidelsen, selv om Han kunne have bedt sin Far, Gud, om at sende mængder af engle til undsætning.

Men det gjorde Han ikke.

Hvorfor ikke?. Jeg tænker, at Jesus midt i lidelsen for sit blik har set alle mennesker til alle tider og steder, lige fra Adam og Eva til det sidste menneske på vores jord, - også dig og mig.
Vel vidende, at hvis Han gav op, steg ned af korset, så ville alle mennesker være redningsløst fortabte i det ondes magt.

Derfor blev Jesus på korset, af kærlighed til alle mennesker, - også til dig og mig.

Har du nogensinde tænkt over, og takket for, at for Jesus Kristus, Guds Søn, var du værd at dø for?

Det er for mig at se verdens aller-største værdi-fastsættelse af et menneskes værd, ikke set gennem et forsikringsselskabs øjne, men med og gennem Guds øjne.

Hvordan oplever vi det så?

Det gør vi ved at tro på Jesus som vores Frelser og Herre. At tro og tage imod, at det, Jesus gjorde i Langfredagens mørke, at det også er for og til os. Og, at Jesus Kristus ikke kun opstod Påskemorgen til nyt liv for sig selv, men til nyt liv for alle mennesker til alle tider og steder, også for dig og mig.

Hvis du så vil sige: Jamen jeg kan ikke tro, - så må jeg sige: Nej, det kan jeg heller ikke - af mig selv. Det kan intet menneske.

Derfor må vi indrømme, at vi ikke kan frelse os selv, og så må vi bede Gud om, at Han ved Ordet og Helligånden vil give os troen. At Han vil holde os fast i troen, og gennem Helligånden hjælpe os med at dele ud af Hans kærlighed i ord og handlinger.

Jamen, tænker du måske. Det kan jeg heller ikke. Nej, men det var jo netop derfor, at det blev Pinse. Der hvor Gud sendte Helligånden for at give os troen, for at lære os at ligne Jesus, - og for at hjælpe os til at tjene Gud og hinanden.

Ivan L. Jakobsen

Her et forslag til en bøn om tro.

Kære Gud.
Tak, at vi her midt i krig og ufreds-tider må komme til dig i bøn, om at du vil virke med din fred, der hvor der er krig og ufred. Vi be´r for krigenes ofre og for deres pårørende, uanset hvor og hvem, de er.

Vi be´r for denne verdens ledere, at du må give dem visdom til at lede med visdom, ret og retfærdighed, uanset hvor og hvem, de er.

Vi takker dig for, at vi her hos os har kunnet leve i fred i næsten 80 år. Lad det aldrig være en selvfølge for os, men hjælp os at skønne på det med taknemmelighed.

Tak, fordi du trods al denne verdens krig og ufred er og altid vil være. Tak fordi du kom gennem Jesus engang, - og tak fordi du også vil komme til os i dag.

Tak fordi du kender mig på godt og ondt. Tak, at din tilgivelse og kærlighed er udstrakt også til mig, - netop fordi Jesus gik gennem lidelse og død også for mig – og opstod til nyt liv også for mig. Hjælp mig til at tro og at blive ved med det.
Hjælp mig til at finde et sted – en kirke – hvor jeg gennem dit ord i Bibelen og i Helligånden kan være sammen med andre om at lære dig at kende, sådan som du kender mig. Og tak, at du i din time vil tage mig helt ind i dit Himmerige.
Amen.Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk