DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salme 103:12

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Tid til et godt arbejdsliv

14 feb. 2011

Stadigt stigende krav og forventninger bombarderer arbejdsmarkedet. En ny OECD undersøgelse viser, at Danmark fører an i en negativ global trend, hvor store dele af arbejdsstyrken langsomt, men sikkert slides ned.

Fra år 2000 til 2009 er antallet af patienter i behandling ved det psykiatriske sygehusvæsen steget med 48 procent. Især de ”ikke-psykotiske” lidelser som stress, depression og angst rammer danskerne. Hver anden, der i dag får tildelt en førtidspension eller et fleksjob, vurderes til ikke at kunne klare et normalt job, grundet psykiske problemer.

Udviklingen har også en anden trist tendens, nemlig den, at nedslidningen rammer stadigt yngre mennesker. I dag slår den mentale nedslidning typisk igennem hos mennesker, der er under 50 år. Får man tildelt f.eks. en førtidspension, lykkes det derimod næsten aldrig for nogen, at vende tilbage til arbejdsmarkedet igen.

Ugebrevet Mandag Morgen redegjorde for nylig, at den fysiske- og psykiske nedslidning koster samfundet mere end 110 milliarder kroner hvert år. En udgiftspost, der alt andet lige, kun ser ud til at vokse i fremtiden.

Min egen tidligere direktør, Stine Bosse, meddelte overraskende, kort efter at hun havde runde 50 år, at hun opsagde sin stilling. Til Berlingske Nyhedsmagasin fortalte hun, hvorfor hun efter 12 år som topchef i Tryg sagde farvel og tak: ”Jeg kan simpel ikke rumme det hele længere.”

Nu skal Stine Bosse hverken på førtidspension eller i flexjob, men med udgangsreplikken om, ikke at kunne rumme det hele længere, illustrerer hendes historie, hvad tidens bombardement af nye krav, nye forventninger og et konstant pres på den enkelte, gør ved alt for mange.

Tidens store spørgsmål er måske hverken, om vi skal arbejde 12 minutter mere om dagen, eller igangsætte en hurtig afskaffelse af efterlønsordningen, men meget mere, om hvordan vi sikre et godt arbejdsliv?

Et arbejdsliv hvor der reelt er plads til at være menneske, med alle de livsfaser et sådant liv rummer. Hvornår bliver det legitimt, at taler om, hvordan vi opnår et psykisk velbefindende?

På arbejdspladserne har man vist aldrig før talt så meget om kost, alkohol og motion, som nu, men hvordan lære vi, at vise omsorg for hinanden og os selv, i rette tid? Skulle vi ikke tale noget mere om dét?

”Gør mod andre, som du vil, at de skal gøre mod dig.” Hvor er denne gyldne regel blevet af, i al den sundhedssnak, som rammer alle arbejdspladser i disse år? Hvor er næstekærligheden blevet af, alt imens, vi går på arbejde?

Er vi ved at konkurrer os selv ihjel, i vores bestræbelser på, at være bedre end kollegaen ved siden af? Og er vi parat til at ”dumpe” vores kollega, for selv at få en ”større bid af kagen”? Undskyld, hvad er det lige vi har gang i?
Hvad skal der til, for at vi får et værdigt arbejdsliv? Mon ikke, vi skal se at få sat ord på en værdidebat, der på arbejdspladserne og i samfundet, kan gøre op med det faktum, at alt for mange bliver ”ladt tilbage på perronen”, og at alt for mange af os, bliver syge af at gå på arbejde.

Vi trænger ganske enkelt til, at få afsat tid til tale med hinanden om, hvad der gør det gode liv - også det gode arbejdsliv.

HFM
14 feb. 2011


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk