DAGENS ORD: ”Tænk ikke hver især på jeres eget, men tænk alle også på de andres vel.” Filipperne 2:4

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Den lille forskel med den store betydning.

16 mar. 2012

”Gud skabte menneskene, som de bør være, men de har så mange sære ting for”, hedder det i Prædikeren 7:29 (næstsidste oversættelse) Og jeg skal love for, at menneskenes børn har mange sære ting for – lige nu har man for alvor sat kønnet på dagsordenen og man må undres.
Gud skabte mennesket, som mand og kvinde skabte han det. Det er en del af Guds skaberorden, at mennesket er skabt som mand og kvinde, skabt til fællesskab og nydelse, skabt til at leve sammen, arbejde sammen, opmuntre hinanden, skabt til at blive ét gennem ægteskabet. Men det vendes der op og ned på nu. Regeringen har fremsat sit forslag om kønsneutralt ægteskab. Med det forslag vil jeg foretrække, at man flytter den juridiske del af indgåelse af ægteskab/partnerskab til Rådhuset og så kan parrene efterfølgende søge Guds velsignelse af deres ægteskab i kirken.
Kønnet er på dagsordenen.
Kønnet er kommet på dagsordenen flere steder i Europa netop nu. I Danmark skal vi nu have dette kønsneutrale ægteskab. Englænderne kæmper mod et kønsneutralt, civilt ægteskab. I Frankrig har den socialistiske præsidentkandidat givet løfter om et kønsneutralt ægteskab.
I Norge og Sverige vinder lige nu en pædagogik frem, hvor børn ses som individer og ikke som køn. I Kristeligt Dagblad kan man læse om en mor, der vil holde sin søn væk fra vuggestuen, fordi hun ønsker at han skal udvikle sig som dreng. Hun oplever, at trenden også vinder indpas i Danmark.
Kønsneutralitet er blevet en trend. Nu skal vi alle være lige og der er ingen grænser for ligemageriet.

Ifølge den norske lektor i pædagogik Leif Askland er køn en lige så naturgiven del af det at være menneske som vores vejrtrækning. Når børn kommer i børnehavealderen, er de fleste sig bevidste, om de er dreng eller pige, og de yngste børn ved, hvad der knytter sig til rollen som dreng eller pige. Og sådan bør det være. Vi er skabt til at være forskellige og den lille forskel bør vi ikke forsøge at fjerne
”Piger og drenge forholde sig udforskende i forhold til deres køn og bakkes op af pædagoger og lærere, når de ønsker at krydse kulturskabte grænser for køn,” siger Lief Aksland til Kristeligt Dagblad og fortsætter. ”Fra fødslen møder børn verden med nysgerrighed, og livet er som en opdagelsesrejse. Nysgerrigheden og trangen til at opdage skal også gælde på kønnets område, sådan at kulturskabte stereotyper bliver udfordret.”
Jeg er glad for at være mand og jeg er glad for, at min kone er kvinde og at vi gennem livet har kunnet supplere hinanden. Trist at man nu søger at udligne forskellen mellem pige og dreng, kvinde og mand. Lad os dog bevare den lille, men vigtige forskel.

Bjarne Nederby Jessen
Netkirkepræst
16. marts 2012


 
Bjarne Nederby Jessen

Tanker i tiden

Bjarne Nederby Jessen, Ikke længere aktiv
Frikirken Salem

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk