DAGENS ORD: ”Jeg siger jer: Bed, så skal der gives jer; søg, så skal I finde; bank på, så skal der lukkes op for jer.” Lukas 11:9

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Debatkulturen skal genopdrages

11 okt. 2014

Aggressiv atmosfære og en skinger uægte tone. Debatkulturen blandt meningsdannere er fyldt med grovheder og disrespekt. Se tv – hør hvordan f.eks. politikere debatterer. Evnen til at udveksle synspunkter og nuancere et emne er blevet en mangelvare i tiden. Politikere og journalister er faldet for fristelsen til, ikke længere at ville høre andre synspunkter, end deres egne. Udsagn på Twitter og Facebook er ikke et hak bedre. Nærmest tværtimod.

Debatkulturen er præget af, at man mere fremsætter erklæringer frem for at debattere og udveksle synspunkter. Målet er ikke længere at være lydhør over for de parter, som man drøfter et emne med, men i stedet at sikre sig selv mest mulig taletid, så man kan fremlægge sine egne idéer så gennemtrængende som muligt, eller spidsvinkle en historie ud fra et forudindtaget synspunkt. Høre sig selv, eller provomere sig selv og vinde opmærksomhed.
Den grundlæggende respekt for andres synspunkter tabes. Med disrespekten for andres synspunkter, mistes evnen til at nuancere egne synspunkter. Evnen til at lytte går tabt. Mangfoldigheden kvæles. Hvis kun få er interesserede i at kvalificere deres meninger bliver debatten uden idé. Er man ikke interesseret i at lade sig påvirke af nogen, er man på vej til at blive skråsikker og i fare for at blive fanatiker og male sig selv op i et hjørne. I dag opfører mange meningsdannere sig som dyr, der slås om taletid. De afbryder hinanden, de råber, og tonen er blevet hysterisk og perfid.

Konsekvensen er, at vi er på vej til at sætte det demokratiske samfundsniveau på den lavest tænkelige standard. Oplyst demokrati erstattes med ’de mest højrøstedes demokrati’. Derved eroderes grundlaget for det demokrati vi tilskriver vores frihed. Når ’mindretal’ dårligt kan få taletid, og når debatkulturen kvæler nuancerne, når det informationsgrundlag, som er en basal forudsætning for vores samfundsdemokrati, blokeres af skingre debatter og forvitres i høje råb; ja, når væsentlige oplysninger forvanskes i den offentlige meningsdannelse i mangel på kvalificerede input, ødelægges gennemsigtigheden og borgernes grundlag for at træffe beslutninger, på en reel baggrund.

Enhver borger og gruppe skal have ret til, og mulighed for, at tage del i en offentlig debat. Latterliggørelse og hån er ikke acceptabel adfærd, og hører ikke hjemme i en debat. Ærlige udsagn har ringe kår i en atmosfære, som søger at gøre en debat til en nederdrægtig tvekamp, og hvor fordomme mere er reglen end undtagelsen, når modsatrettede synspunkter mødes.

Vi er katastrofalt ved at tabe evnen til at lytte til hinanden. Hvis ikke der sættes en stopper for den nuværende udvikling, hvor man nedgør mennesker med andre synspunkter end ens egne, slår vi noget værdifuldt i stykker. En rå ufrugtbar tone og debatter, der ender i de rene skænderier gavner ingen.

Respekten for meningsdannere tabes og nogen må vise en vej frem, til genskabelse af en værdig adfærd. Som kristne har vi et stort medansvar for, at værdierne i samfundet ikke smuldrer mellem hænderne på os. Det er os der har lært, at vi skal gøre mod andre, som vi selv vil, at de handler mod os. Det er os, der bør være de første til at vise vejen frem, for andre. Ved at vise respekt. Ved at være lyttende og anerkendende. Det er ikke ligegyldigt hvad vi siger og hvad vi gør. Vi er faktisk kaldet til at være salt i verden, til at være en konserverende faktor for det gode og rigtige. Og et sted må det begynde. Derfor skal vi tænke os grundigt om, så vi ikke falder for fristelsen til at gøre som de andre. Så er vi nemlig dem, der også kan være med til at påpege den skæve udvikling i samfundsdebatten.

At have sine meningers mod er også at have en interesse i, at ens meninger kvalificeres mest muligt. Det sker ikke ved at afbryde hinanden, men ved at lytte til hinanden. Ved at skabe en respektfuld og tillidsfuld atmosfære til de mennesker, man udveksler synspunkter med. Vi må søge dialogen, fremfor monologen.

Derfor skal den nuværende debatkultur genopdrages. Der skal stilles krav til den. Vi skal ha’ pillet unoderne ud af den.
Ska’ vi ikke gøre dét?


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk