DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Lad os ta’ et opgør med sprogets eder og forbandelser

21 jan. 2016

Bandeordene bliver grovere og siges oftere end tidligere. Avisernes brug af bandeord er fordoblet fra 1994 til 2009. I børneudsendelserne på TV er mængden af grove ord blevet fire til fem gange så hyppige i samme periode. Der er et værdiskred i gang, hvor der skal mere og mere til, før et udsagn bliver opfattet kraftigt nok. Den hyppige brug af grove udtryk i medierne – ikke mindst på de sociale medier – hvor følelserne får frit løb og driver vores sprog i en negativ retning. Når grovheden tager over mister vi evnen til nuancer.

Det er naturligt at et sprog udvikles og ændre sig i takt med tiden. Men måden vi i øjeblikket forvalter ordene på, er ikke i orden. Fint er det, at tiden i højere grad end før, giver rum for ekspressivitet og følelser. Trist er det, at det sker på bekostning af sproglig brede og rigdom.

Undersøgelser viser, at de unge er mere afslappede end de ældre omkring brugen af bandeord og netop denne gruppe benytter sig af stadig mere voldsomme ord.

Midt i den triste udvikling er der dog et lille, men ikke ubetydeligt faktum, der er værd at bemærke: Vi tilpasser vores sprog efter, hvem vi taler med. Ældre bander mere, når de taler med unge, og unge bander mindre, når de taler med ældre!

Vejen ud af en fattigt, grov og unuanceret sprogudvikling er, at den nuancerede og rige sprogbrug fastholdes og udvikles. Dejligt!

Så alle os der har det svært med f-ord og andre ’tusser’ i sproget har en opgave. Vi skal blande os. Tage et opgør med sprogets dårligdomme, ved at engagere os i dialogen. Ikke ved at fordømme, nej ved eksemplets magt!

God arbejdslyst!

Denne tanker i tiden er inspireret af Lars Henriksens artikel i Kristeligt Dagblad den 20. januar 2016.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk