DAGENS ORD: ”så langt som øst ligger fra vest, så langt har han fjernet vore synder fra os.” Salme 103:12

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Som en vægter hæver røsten

20 feb. 2017

- Kristus var den første i verdenshistorien, som sagde, at der var en fremtid for hele menneskeheden. Ikke bare jøder eller grækere. Kristus forandrede folks sindelag og gav dem en ny ånd. Bibelen fortæller, hvordan disciplene på pinsedagen pludselig kunne tale alverdens sprog og dermed gå ud i verden og fortælle om Guds rige. Det var for mig at se begyndelsen på globaliseringen. Ikke Marco Polo, ikke internettet, men Jesu missionsbefaling. Evangeliet kom til hele menneskeheden, til alle tider, alle kulturer, alle vegne.

Ordene falder i et interview Kristeligt Dagblads Tysklandskorrespondent, Tobias Stern Johansen, har med Steffen Reiche, præst og tidligere delstatsminister. Denne 56-årige protestantiske præst fra Berlin argumenterer stærkt mod tidens politiske strømninger, som han vurderer baserer sit virke på angst og kontrol.

Interessant betragtning at - Jesu missionsbefaling om at ”gå ud i alverden” og gøre ”alle folkeslag til mine disciple” er begyndelsen på en globaliseringsproces, der skal give alle mennesker de samme gode livsvilkår. Og at Jesus dermed har givet os en fælles opgave om at bevæge os mod Gudsriget, og det betyder blandt andet, at vi skal være ansvarlige over for hinanden og forsøge at indrette et samfund, hvor mennesker har de samme rettigheder.

I svære tider som vores, hvor der tales om at bygge mure og lukke folk ude. Hvor appellen ikke sigter mod åbenhed, men mod selvtilstrækkelighed og hvor succesen forudsættes opnået på andres bekostning, så er det befriende at høre Reiche’s stemme, der proklamere: Vi har ikke den samme tro, vi har ikke den samme ånd, vi har ikke den samme gud!

- Jesus selv var farlig. Han ville sprænge rammer og sagde, at mennesker i hele verden har samme værd og derfor bør behandles lige. Vi er kaldet til at være Jesu efterfølgere, men de færreste kristne i hvert fald i den vestlige verden tør i dag være farlige, fortsætter Steffen Reiche.

Hvordan var Jesus farlig? Han afslørede løgnen og var sandheden tro. Han inkluderede de udstødte og rakte hånden ud til de syge – for at helbrede dem. Hans handlinger talte stærkere end ord. Sådan blev Jesus farlig for datidens magthavere.

Steffen Reiche vil tale klart om ondskaben som han ser den. Som sammenligning henviser han til tredivernes Tyskland:

- Teologen Karl Barth formulerede en meget klar og kristeligt funderet erklæring mod Adolf Hitler på et meget tidligt tidspunkt, et år efter nazisterne kom til magten, siger Steffen Reiche med henvisning til Barmen-erklæringen fra 1934 formuleret af teologer fra den protestantiske Bekendelseskirke, der var i opposition til den nazi-inspirerede bevægelse Tyske Kristne.

Karl Barth forudså den kommende katastrofe, og han mente, at kirken kun kunne reddes som kirke ved at sige et klart og markant nej til den hedenskab, som nazistyret efter hans mening repræsenterede.

Ligeså i dag: Kristne skal bruge deres indflydelse og deres stemme på at forandre udviklingen til det bedre, og vove at bede Gud om at vende vores tids skæbne, som en vægter der hæver røsten.

Evangeliet vil med sit lys, sin sandhed og guddommelige kærlighed, være en modstrøm til verdens ateistiske regimer.

Paulus formulerede det sådan:

”Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild, den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør intet usømmeligt, søger ikke sit eget, hidser sig ikke op, bærer ikke nag. Den finder ikke sin glæde i uretten, men glæder sig ved sandheden. Den tåler alt, tror alt, håber alt, udholder alt.” 1. kor. 13 v. 4-7.

Kærligheden er aktiv – og den holder ud! Som Jesus med sine handlinger var tro mod sit kald og mod den opgave der var hans, skal kirken vove at hæve røsten og lade kærligheden til Gud være inkluderende, alt imens den taler ondskabens frygt og eksklusion imod. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk