DAGENS ORD: ”Jeg satte alt mit håb til Herren, og han bøjede sig ned til mig og hørte mit råb om hjælp; v3 han trak mig op af undergangens grav, op af slam og dynd; han satte min fod på klippen, så jeg stod fast.” Salme 40:2

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

»Han har gjort alting vel«

17 feb. 2019

Wow, det er noget af et udsagn. »Han har gjort alting vel« Ikke desto mindre er det den erfaring mennesker i Jesu samtid gjorde. At Jesus udover at tale nærværende og guddommeligt, også helbredte de syge og satte mennesker fri. Her var der meget mere end store ord – her blev ordene fuldt op af handling – og Guds rige var noget der manifisterede sig midt ind i tilværelsen hos dem, der var omkring Jesus. Derfor sagde folk om ham, at »Han har gjort alting vel«.

Så skulle man tro at det sluttede dér, da Jesus ikke længere fysisk var på jorden, men nej, de kristne der efterfølgende drog ud og prædikede alle vegne, bad med mennesker, og oplevede at Herren virkede med og stadfæstede ordet ved de tegn, som fulgte med, de gjorde altså også en positiv forskel. Jesus havde sagt til dem: Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Og det gjorde de så.

Hvordan er det så med vores dages kristne; med os? Tror vi længere på et evangelium, der er mere end ord? Betyder det i det hele taget noget hvad vi tror? Ja, om det gør! For dét Jesus sagde til disciplene, det siger han også til os: Helbred syge, opvæk døde, gør spedalske rene, driv dæmoner ud. I har fået det for intet, giv det for intet. Ikke et eneste sted i evangeliet står der noget om at disse opgaver kun var forbeholdt apostlene og deres generation af kristne. Tværtimod står der, at dette gælder alle der tror på Jesus Kristus, at vi skal bede for mennesker der er bundet og de skal blive frie; er de syge, skal de blive raske.

Er det os der skal til at være noget? Nej, egentligt ikke. Vi skal blot tage imod det Jesus har til os. Kort og godt. Helligånden og dét Jesus allerede har gjort, er afsættet. Han, der har gjort alting vel engang, han gør stadigvæk vel. Spørgsmålet er mere om han får plads, til at virke igennem os. Jesus selv stillede faktisk et tankevækkende spørgsmål: »Men når Menneskesønnen kommer, mon han så vil finde troen på jorden? «
Er det os han tænkte på?

Set fra et menneskeligt synspunkt er det i vore dage umiddelbart meget mere tilforladeligt med en Gud der ikke handler, men i stedet har overladt alt til skaberværket selv, at skulle fungere på egne præmisser. Og jo, i en eller anden grad hænger rigtigt meget sammen på den måde. Og så alligevel ikke. Rigtig mange mennesker plages af både det ene og det andet, fra sygdom til åndelige fænomener, der intet har med Gud at gøre, eller det helt almindelige menneskeliv, for den sags skyld. Der findes mere end vi kan se og måle. Vi står nemlig over for en åndelig verden som bedrager og forfører os hvis ikke vi finder tilbage til den rette forståelse af, hvem Gud og Jesus er. Mangt og meget ser nemlig helt anderledes ud, hvis vi tager skriften og Guds kraft alvorligt, end når vi nøjes med at se verden i ”måle og veje perspektivet”.

63 procent af danskerne er enig eller helt enige i udsagnet, at ”der er mere mellem himmel og jord, end vi kan se og måle”. Det viste en undersøgelse Epinion foretog for DR i 2016 blandt 1095 danskere. Danskere i hobetal opsøger okkulte healere, clairvoyante og åndemanere, måske fordi de føler, at der er en negativ åndelig aktivitet omkring dem, eller for at få en eller anden naiv åndelig oplevelse. Senest er der udgivet en bog med titlen: ”Det Okkulte Danmark”, der er fyldt med vidnesbyrd om overnaturlig aktivitet. Så uagtet hvad etablerede kloge kristne måske mener om den åndelige virkelighed, så lever mange danskere under en åndelig forvirring og har brug for et kraftfuldt kristent modsvar, der rummer mere end velmenende ord. Mange kristne, der måske lever et roligt uanfægtet borgeligt liv, tænker, at alt dette er mærkeligt og uforståeligt. Men for dem der derimod oplever ”det åndeligt uforståelige” er der tale om en virkelighed, som tages alvorligt af de berørte, og som alle kristne skal tage alvorligt. Ja, vi skal tage det så alvorligt, at vi vover at bringe dem Evangeliet. Det kristne evangelium om at Gud handler: At Jesus Kristus har al magt i himlen og på jorden og at »Han har gjort alting vel«.

Tør vi tro det og vover vi at gå ud med det, så også vi gør en positiv forskel, nu da han, som er med os, er større end ham, der er i verden? Det er reelt ikke kun mig der spørger, Jesus selv spørger: Når Menneskesønnen kommer igen, vil han så finde troen på jorden; den tro der gør vel?
 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk