DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Der er forskel på folk!

21 feb. 2019

I mange år har Danmark været præget af, at vi som folk var mere lige end andre samfund i verden. I forlængelse af den sidste Slesvigske krig i 1864, udviklede vi vores samfund til at blive verdens mest sammenhængende fællesskab, hvor begrebet; at være lige, passede bedre her, end noget andet sted i verden. Sådan er det ikke længere.

I dag ventes det såkaldte paradigmeskifte i udlændingepolitikken at blive vedtaget i Folketinget med stemmer fra regeringen, Dansk Folkeparti og Socialdemokratiet. Dermed bliver alle opholdstilladelser for flygtninge i Danmark midlertidige. Regeringen vil med lovforslag L140 sende omkring 25.000 flygtninge hjem, der er kommet til landet de seneste fem år.
Udover at vi er i stor risiko for at kaste mange sårbare mennesker, der har traumer efter krig, forfølgelser og mishandling ud i nye psykisk kritiske situationer, som på det medmenneskelige plan er urimelige, ja så er vi også i færd med at erodere det mest danske værdigrundlag bort under vores egne fødder.

Det omtalte paradigmeskifte er mere end et skift i tænkemåden på det politikområde der handler om hvordan vi møder udlændinge, det er samtidigt et farvel til den danske værdi; ligeværd! Fremover betræder vi som samfund en vej der uvilkårligt vil føre til større ulighed. Herefterdags vil mennesker der befinder sig inden for landets grænser ikke længere være at betragte som lige. Den nederdrægtige forskel på Danmark før og efter vedtagelsen af lovforslag L140 er, at vi legitimerer, at der for altid vil være forskel på folk.

Sådan har det ikke været længe i vores land. Jo, vi har nok i vores samfund accepterer forskelsbehandling, så længe den beror på, hvad den enkelte vil, kan og gør. At uddannelse, erfaring og dygtighed, afgør den enkeltes position i samfundet, ja så har forskelsbehandling været i orden. Naturligvis har der også været forskel på en flygtning fra et fremmed land og en dansk statsborger. Men indtil nu har den fremmede, der kom til vores land, kunnet ladet sig integrerer. Til både vedkommende og samfundets gavn. Det er slut nu.

At udsigten til kun at må være her midlertidigt, kan kun går ud over motivationen for at gøre en ekstra indsats. Hvem har gavn af det? Hverken samfundsøkonomisk eller menneskeligt er der noget at vinde her. Stil gerne krav til flygtninge og indvandrere, men tag aldrig håbet fra dem! Og det er så dét Folketinget gør i dag.
Prisen bliver høj – hele vejen rundt. Ud over de omkring 25.000 berørte flygtninge vil det danske arbejdsmarked mindste noget af sit momentum, for mange arbejdspladser mangler hænder til de ledige job, der er rundt omkring, fx i servicefagene. Men værst af alt er, at vi vinker farvel til en af de bærende søjler i det moderne danske demokrati: At alle mennesker grundlæggende er lige.

PS. Som kristne har vi en særlig pligt til at hjælpe. Der er et ord af Jesus som sætter vores handlinger i perspektiv og som jeg vil mene, rammer den samfundsudviklingen ind, vi står midt i. Ordene står i Mattheusevangeliet kapitel 25:
Når Menneskesønnen kommer i sin herlighed og alle englene med ham, da skal han tage sæde på sin herligheds trone. Og alle folkeslagene skal samles foran ham, og han skal skille dem, som en hyrde skiller fårene fra bukkene; fårene skal han stille ved sin højre side og bukkene ved sin venstre. Da skal kongen sige til dem ved sin højre side: Kom, I som er min faders velsignede, og tag det rige i arv, som er bestemt for jer, siden verden blev grundlagt. For jeg var sulten, og I gav mig noget at spise, jeg var tørstig, og I gav mig noget at drikke, jeg var fremmed, og I tog imod mig, jeg var nøgen, og I gav mig tøj, jeg var syg, og I tog jer af mig, jeg var i fængsel, og I besøgte mig. Da skal de retfærdige sige: Herre, hvornår så vi dig sulten og gav dig noget at spise, eller tørstig og gav dig noget at drikke? Hvornår så vi dig som en fremmed og tog imod dig eller så dig nøgen og gav dig tøj? Hvornår så vi dig syg eller i fængsel og besøgte dig? Og kongen vil svare dem: Sandelig siger jeg jer: Alt, hvad I har gjort mod en af disse mine mindste brødre, det har I gjort mod mig.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk