DAGENS ORD: ”Derfor takker vi også Gud uophørligt. For da I modtog Guds ord, som I hørte af os, tog I ikke imod det som menneskeord, men som det, det i sandhed er, Guds ord, og det virker i jer, som tror.” 1 Thessaloniker 2:13

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Kvindernes internationale kampdag … eller

8 mar. 2019

Den internationale kvindedag markeres den 8. marts hvert år for at sætte fokus på kvinders stilling i verden. Og at der er behov for at fokusere på hvordan man kommer uligheden til livs, kan man forvisse sig om, ved især at se længere end til vores egne grænser. Spørgsmål om sundhedspleje, diskrimination, kultur og religion, seksuel vold, ikke-seksuel vold og menneskehandel viser, at der er et fortsat behov for forbedringer. Men også i vores eget regi er der så sandelig plads til forbedring sine steder.

Ideen om Kvindernes internationale kampdag blev fremsat af Clara Zetkin på et stort kvindemøde arrangeret af Socialistisk internationale i København den 26. og 27. august 1910. Kongressen blev afholdt i Folkets Hus. Ønsket var at sætte fokus på fire hovedpunkter: kampen for kvindevalgretten, kampen mod krigsfaren, kampen for omsorg af mødre og børn, kampen mod prisstigninger. Dagen blev anerkendt af FN som den internationale kvindedag i anledning af det internationale kvindeår i 1975.

At det blev Socialistisk internationale og ikke kirken der forstod behovet for at kvinderne skal løftes og forløses på linje med mændene, ja det er kunne trist for kirkens rolle i verden. Sandheden er nemlig den, at hver gang der har været vækkelse i verden, ja, så er kvinderne samtidigt blevet frigjort til tjeneste, alle de steder hvor Helligånden har fået plads og rum, mens religiøse kulturbindinger altid har haft den modsatte effekt.

Et eksempel på hvordan kristne for flere hundrede år siden også så på kvinder, er den engelske præst og bibel kommentator Matthew Henry, der bl.a. havde nedenstående kommentarer til 1. Mosebog kapitel 2:

“If man is the head, she is the crown, a crown to her husband, the crown of the visible creation. The man was dust refined, but the woman was dust double-refined, one remove further from the earth.”… “That the woman was made of a rib out of the side of Adam; not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved.”


Matthew Henry levede i perioden 1662-1714

Tænk hvis denne tilgang til mand og kvinde havde udviklet sig herfra i nu mere end 300 år, ja, så havde vestens kirker været et lys for ligestillingen og ikke som nu, være at betragte som mere eller mindre en bagstræberisk institution. Ja, hvis kristenheden virkelig havde forstået, at mennesket i bibelsk forstand defineres som mand og kvinde sammen, ja så ville meget havde set anderledes ud. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk