DAGENS ORD: ”Han giver den udmattede kraft, den kraftesløse giver han ny styrke.” Esajas 40:29

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Den overvældende fare

24 sep. 2019

I begyndelsen af det tyvende århundrede blev Frelsens Hærs grundlægger, William Booth, spurgt om hvilke farer han så, som det dengang nye århundrede stod overfor. Booth svarede: I Consider That The Chief Dangers Which Confront The Coming Century Will Be Religion Without The Holy Ghost; Christianity Without Christ; Forgiveness Without Repentance; Salvation Without Regeneration; Politics Without God; And Heaven Without Hell.

”Jeg vurderer, at den overvældende fare, det kommende århundrede står overfor, er; religion uden Helligånden; kristendom uden Kristus; tilgivelse uden omvendelse; frelse uden genoprettelse; gudløs politik; og (tale om)* himmelen uden (at man nævner)* helvedet.”

Gamle William Booths analyse er som en profetisk røst, der præcist sætter ord på gennemgående træk i mange kirkesamfunds måde, at forvalte evangeliet på. Om ikke andet, passer analysen på mange af det rige vestens kirker og menigheder, sådan som indtrykket har været i den seneste generation eller mere. Uengageret gudsdyrkelse, kristentro uden kraft og evne til at være helende og genopbyggende. Kristne, der ikke har Guds kærlighed i sig. Hertil tilføjes så, vores sekulariserede samfund, der kun meget sjældent rummer kristne politikere, med evne til at være lys og salt i de sammenhænge, hvor samfundsbeslutningerne udvikles og træffes. Jo, William Booth havde åndelig tæft og et blik der rakte længere, end til hans egen tids perspektiv i år 1900, eller lige deromkring.

I godt halvtredsåret for Frelsens Hærs grundlæggelse opstod pinsevækkelsen, hvis vugge tit tilskrives, hvad der skete i en gammel lagerbygning i Azusa Street, Los Angeles, Californien, i 1906. Altså tæt på det tidspunkt hvor William Booth havde udtalt sig om de faresignaler, der efter hans vurdering, ville kunne ødelægge kristenhedens åndelige mission, og dermed underminere samfundsudviklingen.

I pinsemenigheden i Azusa Street fik de følgende indblik i de farer, der i egne rækker ville komme til udtryk, i de sidste dage. Forudsigelsen fra 1906 rummer følgende. I de sidste dage vil tre ting ske i pinsevækkelsen: Der vil blive lagt mere vægt på kraft, end på retfærdighed. Der vil blive fokuseret på lovsang til en Gud, man ikke længere beder til, og der vil blive en overdreven opmærksomhed på Åndens gaver, alt imens Jesus Kristus bliver tilsidesat som Herre.**

Tankevækkende forudsigelser, der begge blev udtalt for mere end hundrede år siden, af mennesker der levede i tro på Guds ord, og som tog Helligåndens inspiration alvorlig.

Tættere på vores tid, i juni 1968, delte en gammel norsk kone et syn hun havde haft. Manden hun fortalte oplevelsen til var Emanuel Minos, en anerkendt norsk prædikant, der havde sin gang i flere forskellige kirkelige sammenhæng, han afholdt en møderække i Den norske Kirkes regi og var på det tidspunkt i Valdresdalen i det sydlige Norge. Gunhild Smelhus, som kvinden hed, var 92 år i 68. Hun havde hele sit liv levet uden at gøre noget særligt væsen afsig selv, men her var der et budskab verden måtte høre! Derfor gik hun til Minos for at fortælle om alt det Gud havde vist hende, så han kunne bringe det ud til folk. Emanuel Minos sad sammen med sin kone Aase og lyttede til det Gunhild fortalte, alt imens han skrev budskabet ned. Men Minos syntes det lød alt for uvirkeligt, så han offentliggjorde ikke det han havde fået fortalt dengang. Først i 1993, da han var i gang med at rydde op i nogle gamle papire genså han fortællingen og blev slået af det han havde skrevet ned i diktat.

Gunhild talte om en lang periode med fred og nedrustning. Om et stort frafald og om lunkenhed blandt kristne i Norge. Hun nævnte at en ”lykkeforkyndelse” blev udbredt og at underholdning og kulturelle aktiviteter ville tage over i stedet for forkyndelse om synd og nåde. Om ægteskaber der i stor stil ville blive opløst. Om tv-stationer der skulle fyldes af vold som underholdning og om at udsendelser der ville vise sexscener. Hun fortalte om mennesker fra fattige lande der ville strømme til Europa, Skandinavien og Norge. Der ville være så mange, at folk blev hårde mod dem og behandlede dem næsten som jøderne under 2. verdenskrig. Hun talte om store problemer med forurening; at luft, jord og vand bliver forgiftet og ødelagt. At 3. verdenskrig bryder ud i forlængelse af en lille ubetydelig konflikt der udvikler sig på værste vis. Den norske avis Aftenposten trykte en artikel den 27. februar 2016 om Gunhild og hendes syn, og selve synet kan findes på nettet hvis man søger på Valdresprofeti.

I april 1973 fik David Wilkerson et syn der med fokus på USA, hvori han advarer om katastrofer og økonomisk krise. Wilkerson afslutter med fem små ord. Gud – har – alt – under – kontrol!

Kristne har fået to umiddelbart modsatrettede budskaber fra Jesus Kristus, når det handler om ”de sidste tider”. Det første er: »Det er ikke jeres sag at kende tider eller timer, som Faderen har fastsat af egen magt.« Det andet udfordrer os modsat til at fatte og forstå: »Når I ser en sky trække op i vest, siger I straks: Der kommer regn! og det gør der. Og når I ser, at det blæser fra syd, siger I: Det bliver varmt! og det bliver det. I hyklere, jordens og himlens udseende forstår I at tyde; hvorfor forstår I så ikke at tyde denne tid? «

Den overvældende fare i tiden er, at vi overser. At vi stopper ørerne fulde af vores eget og at vi ikke søger ham der har alt under kontrol.

* redaktionel tilføjelse for forståelsens skyld – undertegnedes oversættelse.
** Hentet fra den svenske avis ’Världen i dag’ – undertegnedes oversættelse. 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk