DAGENS ORD: ”I øvrigt, vær stærke i Herren og i hans mægtige styrke. v11 Ifør jer Guds fulde rustning, så I kan holde stand mod Djævelens snigløb.” Efeserne 6:10

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Vi undergraver vores egen værdighed

14 jan. 2020

Den officielle danske politik har på udlændingeområdet været at udfordre menneskerettighederne til grænsen. Uagtet Danmark ikke skal være et slaraffenland for alverdens mennesker, så er vi åbenlyst nået dertil, hvor vores behandling af afviste asylansøgere er blevet uværdig, for både dem og os.

’This is unacceptable’ (det er uacceptabelt) stod der flere steder i en ny rapport fra Europarådets Torturkomité, der blev offentliggjort i begyndelsen af januar i år. Kritikken går på de forhold afviste asylansøgere lever under på Udlændingecenter Ellebæk nær Allerød, der er en del af Sandholmlejeren. Forhold der bl.a. betyder at indsatte – der vel at mærke ikke er kriminelle – får frataget mobiltelefonen, at de afskæres fra kontakt med nærtstående familie, således at fx børn fratages kontakten med den ene forælder (far); at de kun må være ude 30 minutter om dagen i den friske luft og at de generelt set bor og lever under forhold, som er meget værre end forholdene i fængslerne, der huser de rigtigt kriminelle, ja alt dette har givet anledning til en kraftig kritik.

Når fx kristne iranere tvinges ind på den iranske ambassade til en ”motivationsfremmende” samtale med myndighederne fra det land de er flygtet fra; når sårbare mennesker sættes i en situation, hvor de får det endnu dårligere, ja, så er det svært at se hvordan dette i sidste ende kan motiver de pågældende til at rejse tilbage til deres hjemlande. Det er samtidigt et paradoks, at hvis de afviste asylansøgere når helt derud, hvor de ender med at blive til psykiske vrag, så kan Danmark slet ikke afvise dem i den sidste ende, jf. de aftaler vi har tilsluttet os. Så hvorfor behandler vi dem ikke på en måde så en større del af dem helt undgår at blive brudt ned? Spurgt en smule lakonisk, alene ud fra en logisk betragtning!

Umiddelbart afvises kritikken fra Europarådets Torturkomité af flere danske politikere, bl.a. justitsminister Nick Hækkerup (S), der forsvarer regeringens politik med, at de umenneskelige forhold er et motiverende ”skub i ryggen”, så de afviste asylansøgere rejser hjem. Og ja, naturligvis skal der arbejdes på at afviste asylansøgere rejser ud af landet, men der er mere på spil i denne sag, end om Danmark har fremmede boende uden lovhjemmel. Vores egen værdighed er også på spil.

Det er nemlig hovedrystende at vi i det hele taget vil være bekendt at behandle mennesker så det i den grad giver anledning til kritik. Det er samtidigt uværdigt, at vi ikke selv er i stand til at bedømmer vores egen forvaltning ret, så der sættes en stopper for, at ikke kriminelle i statens varetægt behandles ringere end hårdkogte kriminelle. Om det så er på Ellebæk, Sjælsmark, Kærshovedgård eller et helt tredje sted, for den sags skyld.

Uanset hvad, har ethvert menneske værdi, alene fordi det er et menneske. Sådan tænkte og indrettede vi os i Danmark engang – hvordan kommer vi tilbage til det udgangspunkt igen?
 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk