DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Tidligere artikler ] [ Næste ]

Flødeskumskager og sex

10 apr. 2020

Er det virkelig det eneste danskerne forbinder med ordet synd? Ja, ifølge lektor i Det Gamle Testamente, Sørens Holst, er dét det eneste almindelige danskere forstår ved ordet og begrebet synd, i dagens Danmark. På den baggrund har bibeloversætterne af den nyudgivne Bibelen 2020 – på hverdagssprog – fravalgt ord som ’synd’. Jeg tænker i den bedste mening.

Udsagnet om hvad vi danskere forstår, nu om stunder, kunne læses i Kristeligt Dagblad den 6. april i forlængelse af tidligere overrabbiner Bent Melchiors kritik af omstridte pasager i ny oversættelsen af de bibelske tekster, med et særligt fokus på elementer i Det Gamle Testamentes første kapitler og på et enkelt af de ti bud.

Selv er jeg ikke hjemhørende blandt de danskere der forbinder flødeskumskager og sex med synd, men jeg har også langt hen ad vejen forstået at synd er et seriøst problem for os alle sammen, der rækker meget længere end til usunde kalorier og lagengymnastik.

Synd er det mest ulykkesbringende fænomen i menneskelivet og det mest almindelige vi støder på. Synden er noget ganske andet end menneskelig svaghed, der lader sig psykologisk forklare. Hovedsagen er ikke så meget hvad som er synd, men mere hvad synden er. For i grunden er alt godt, mens ikke alt er gavnligt. Det der i en sammenhæng er godt, kan i den næste vise sig at være syndigt. Og så er det vi bevæger os ud i flere begreber såsom fx lys, kærlighed og sandhed på den ene side og mørke, selviskhed og løgn på den anden. Og dér finder vi ud af synden er mere end et synonym for det onde og at det gode rummer flere dimensioner.

Synden fik en indgang i alle menneskers personlighed dengang menneskeheden ønskede at blive lig Gud på egen hånd. I småt og i stort har synden forblindet os alle og samtidigt påvirket vores intellekt, så vores fatteevne har sin brist. På grund af synden lider mennesker et tab af menneskelighed i forhold til sig selv, medmennesket, ja hele skaberværket, for den sags skyld.

Jesus kom til verden for at frelse syndere. Os! (1. Timoteus brev 1,15) Når vi mindes Jesu død på korset, fejrer nadver, og hans opstandelse påskemorgen, i de her dage, så er det fordi, at her var der endelig hul igennem til menneskehedens forløsning.

Det gamle er forbi, se, noget nyt er blevet til! Men alt dette skyldes Gud, som forligte os med sig selv ved Kristus og gav os forligelsens tjeneste, for det var Gud, der i Kristus forligte verden med sig selv og ikke tilregnede dem deres overtrædelser, men betroede os ordet om forligelsen. Lad jer forlige med Gud! Ham, (Jesus Kristus) der ikke kendte til synd, har han gjort til synd for os, for at vi kunne blive Guds retfærdighed i ham. (2. Korinterbrev 5, 17-21)

Indrømmet, det er måske lidt dybere end flødeskumskager og sex. Synden kan, som i den nye oversættelse, heller ikke helt erstattes med ’det onde’, sådan som ny oversættelsen forsøger sig med. For at forstå begrebet skal der mere til. Det er i øvrigt helt i tråd med Jesus selv. Kort før Jesu tilfangetagelse i påskeugen sagde han om Helligånden: »Og når han kommer, skal han overbevise verden om synd og om retfærdighed og om dom. Om synd: at de ikke tror på mig; om retfærdighed: at jeg går til Faderen, og I ser mig ikke længere; om dom: at denne verdens fyrste er dømt.« (Joh. Ev. 16, 8-9)

At genfortælle Bibelen så dybden i fortællingen forfladiges er ikke den rigtige vej at gå. Under alle omstændigheder skal der mere end modernitet til for at mennesker i sidste ende forstår budskabet. Helligånden skal åbenbare hvad synd er, ellers ender alt i banaliteter. Og det er evangeliet om Jesus ikke. Det er banebrydende og nyskabende. At få gjort op med synden er epokegørende for hver og en af os og kan kun ske ved et guddommeligt under og et åndeligt gennembrud.

Glædelig påske.


 
Henrik Frimand-Meier

Tanker i tiden

Henrik Frimand-Meier,
Netkirken

Mail: henrik.frimand.meier@gmail.com

 

Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk