DAGENS ORD: ”Helbred mig, Herre, så jeg bliver helbredt, frels mig, så jeg bliver frelst, for du er min lovsang.” Jeremias 17:14

[ Forrige ] [ Oversigt over Artikler ] [ Næste ]

Øh - hvad venter vi på ???


En lille pige havde købt en julegave til sin far.
Hendes mor havde været med, og de havde haft en hyggelig tur. Men da de kom hjem, begyndte pigen at græde. Hendes mor spurgte forbavset: "Hvorfor græder du?" "Jo, jeg kan ikke komme af med min julegave; - det er ikke juleaften endnu!"
Vi kan godt more os over den lille pige, - men mon ikke vi alle kender til at være spændt på, hvad de andre siger til de julegaver, vi har købt til dem?

Sådan har Gud det også.
Han er også spændt på at se, hvad vi siger til Hans gaver til os - ikke kun ved juletid - men til alle tider.

Johannes Døberen var også spændt!
Nu havde han i nogle måneder - måske et par år - stået og råbt advarende ord til folket: "Omvend Jer, for Himmeriget er kommet nær!" (Matthæus 3,2), alt mens han forsikrede folk om, at han ikke selv var den længselsfuldt ventede Messias.
Endelig en dag kom Han så - Messias. Den dag sagde Johannes: "Se, dér er Guds lam, som
bærer verdens synd" (Johannes 1,29).
Johannes døbte Jesus - og han opfordrede 2 af sine egne tilhængere til at følge Jesus - - men med tiden blev Johannes Døberen utålmodig. Det ville nu være rart at få bekræftet, om Jesus fra Nazaret virkelig var den ventede Messias - eller om han,
Johannes, havde taget fejl. Det blev ikke bedre af, at han blev smidt i fængsel, fordi han fortalte kong Herodes én sandhed for meget (Markus 6,17-21).
I sin utålmodighed sendte Johannes bud til Jesus med 2 af sine disciple: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" (v.2)

Hvad gør Jesus så?
Ja, Han blev ikke sur - Han syntes ikke, at det var et dumt spørgsmål - heller ikke selv om Jesu svar lyder lidt mærkeligt: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene (helbredt),
og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig."

Mon Johannes var tilfreds med den besked?
Det ved vi selvfølgelig ikke - men Johannes genkendte i Jesu ord formentlig de gamle ord fra profeten Esajas - ord, der var knyttet til forudsigelserne (profetierne) om Messias´s komme. Dermed blev Johannes ikke blot "påduttet" noget.
Selv i sit fængsel fik han så at sige lov til at være Herre i "sit eget liv" - i hvert fald fra Jesu side!

Hvad mente Jesus om Johannes Døberen?
Han satte Johannes meget højt. Det viste Jesus klart og tydeligt med sine ord: "Hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet: Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig!"

Hvad mener Jesus om os?
Han sætter også os meget højt. Har du tænkt over - og takket Ham for, at Han sætter dig så højt, så Han synes, at du var værd at dø for!!! Jo - vel døde Jesus for alle mennesker til alle tider og alle steder - men Han døde altså ikke kun for de andre - Han døde
og opstod for dig og mig!

Er DU tilfreds med den besked?
Ja - det er godt nok et temmelig personligt spørgsmål - men det kræver et svar. Og Jesus - og dermed Gud - er altså meget spændt på, hvad vi svarer - ligesom den lille pige var spændt på, hvad hendes far ville sige til hendes julegave.

Jamen, Ivan, hvad er så dit eget svar?
Jo - jeg er ikke blot tilfreds med at vide, at Jesus døde og opstod for mig - - jeg kunne overhovedet ikke leve uden den viden. Ikke fordi jeg er noget særligt - men fordi Jesus er det! Og desuden har jeg så hårdt brug for den viden. Jeg ved nemlig udmærket godt, at hvis min frelse kun afhang af mig selv, - så ville det være ikke himlen - men helvede, der ventede mig. Men - af Guds nåde, barmhjertighed og kærlighed - må jeg ikke blot vide - men have fuld tillid til Jesu ord: "For således elskede Gud verden, at han gav sin enbårne søn, for at enhver, som tror på ham, ikke skal fortabes, men have evigt liv. For Gud sendte ikke sin søn til verden for at dømme verden, men for at verden skal frelses ved ham." (Johannes 3,16-17)
Hvad venter vi så på?
Jo - vi venter på, at det bliver Jul igen - men Gud venter endnu mere på os - på at få os helt hjem.
Den forventning må vi også have!
Amen.

Ivan L. Jakobsen
Sognepræst Frederiksværk-Vinderød

Prædiketeksten:

Matthæus-evangeliet 11, 2-10:

Johannes Døbers spørgsmål og Jesu svar

Da Johannes i fængslet hørte om Kristi gerninger, sendte han bud med sine disciple og spurgte ham: "Er du den, som kommer, eller skal vi vente en anden?" Jesus svarede dem: "Gå hen og fortæl Johannes, hvad I hører og ser: Blinde ser, og lamme går, spedalske bliver rene, og døve hører, og døde står op, og evangeliet forkyndes for fattige. Og salig er den, der ikke forarges på mig."

Jesu tale om Johannes Døber

Da de var gået, begyndte Jesus at tale til folkeskarerne om Johannes: "Hvad gik I ud i ørkenen for at se? Et siv, der svajer for vinden? v8 Nej, hvad gik I ud for at se? Et menneske i fornemme klæder? Se, de, der bærer fornemme klæder, findes i kongeslottene. Nej, hvad gik I ud for at se? En profet? Ja, jeg siger jer, også mere end en profet. Det er om ham, der står skrevet:
Se, jeg sender min engel foran dig, han skal bane din vej for dig.

Ivan L. Jakobsen


Bibelske citater er gengivet med tilladelse fra Det Danske Bibelselskab fra den autoriserede oversættelse af 1992.

Kontakt webmaster
Made by gartneriet.dk